ján špaček

osobná stránka

fotky panorámy videá
diplomová práca bakalárska práca 3d modelovanie

Model plachetnice na oceáne

Popis

Prajazd veľkej lode s dymiacimi komínmi, záber na vlajku na zadnej časti lode, pohľad na plachetnicu a západ slnka. Efekty: oceán, plachty plachetnice, vlajka, dym, pena okolo lode, ...

Použité efekty

vlastný model plachetnice, vlajky
model parníka stiahnutý z http://www.3dvia.com/models/7955AB6F41536577/titanic
všetky modely textúrované wood1,wood2,metal1,flag1,flag2
oceán s vlnami - použité FluidEfects, manuĺne nastavenie parametrov
detekcia kolízie - loď x oceán; vlajka, plachty x objekty
efekt peny okolo lode
volumetrický časticový systém (dym) - vlastné obrázky dymu smoke1,smoke2,smoke3,smoke4
tiene objektov, vlajky
obloha, slnko riešené cez Physical Sun and Sky
pohyb kamery a objektov po spline
západ slnka, odraz slnka na vode
hudba - Nearer my God to Thee
zvuk vlajky - http://www.youtube.com/watch?v=hvf4Ff1CrtM