ján špaček

osobná stránka

fotky panorámy videá
diplomová práca bakalárska práca 3d modelovanie
logo_uk

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Zobrazovanie stavieb v rozšírenej realite

Abstrakt:

V tejto práci sme zanalyzovali možnosti a navrhli spôsob, ako pomocou techník rozšírenej reality zobraziť veľké exteriérové stavby na prenosnom zariadení (smartfón, tablet). Na rozdiel od aplikácií využívajúcich rozšírenú realitu, ktoré zobrazujú malé objekty v interiérovom prostredí, my sme nemohli predpokladať umiestnenie značiek (markerov), pretože sme zobrazovali veľké objekty v exteriérovom prostredí. Na určenie polohy zobrazovaného objektu voči používateľovi sme použili optickú registráciu, lokálne príznaky (konkrétne metódu ORB) a snímače polohy zariadenia (GPS, kompas, gyroskop a akcelerometer). Výsledná aplikácia je implementovaná pre operačný systém Android. Na demonštráciu aplikácie využívame Bratislavský hrad.

Vedúci:

Mgr. Matej Novotný, PhD.

Prezentácia:

Zobrazovanie stavieb v rozšírenej realite.pdf

Text:

Zobrazovanie stavieb v rozšírenej realite.pdf